Bilde av isometrisk vinkel av laptop og skjermer med bilder av websidens uike sider

Theone profil

Tidlig i prosessen med å etablere den ideelle organisasjonen TheONE så ble jeg involvert om å lage en total profilering av organisasjonen.

Det var behov for alt fra logo til nettsider, markedsføringsstrategi og annonseringssystemer.

Jeg satt i gang med å kartlegge behovet og lage en total oversikt over hvilke komponenter som var nødvendige til hvilket tidspunkt. TheONE var hele tiden tiltenkt å skulle være i stor grad selvvdrevet av administrasjonen fremover. Så en stor del av fokusen ble å lage adaptive og intuitive systemer som var forberedt for vekst og endringer.

Per i dag så drifter jeg sidene iht. oppdateringer, annonseringsmotor og som leverandør av alle grafiske tjenester.

Nettsidene bærer fremdeles preg av å være under utvikling da organisasjonen fremdeles ikke har etablert klart på alle arenaer. Dette jobbes kontinuerlig med fra administrasjonen i samarbeid med 211178 Kreativt Byrå.

Nettsidene bygger på en wordpress løsning som har et godt egnet brukergrensesnitt for en voksende orgainsasjon.

Profilene til organisasjonen er under kontinuerlig utvikling, men grunnsteinene er lagt og alt fremtidig design baseres på disse.

Uthevet theONE log i sort glanset på sort papir.

Brukte verktøy