Plakat for Herøya Gospelkor

Herøya Gospelkor

Små lokalaktører er også viktige aktører, og Herøya Gospelkor ønsket å gjøre seg bemerket for nye medmusikanter. Herøya Gospelkor er en del av Herøya Misjonskirke som anses å være en viktig lokalaktør på Herøya og ikke minst i Porsgrunn.

Jeg laget en varm, imøtekommende og lokal plakat til formålet. Plakaten ble laget i formatet 50 x 70cm så den kunne benyttes i det og andre formater, samt som flyers.

Herøya Gospelkor Rekrutteringsplakat