Logoen til ungdomsskolen gravert ned i en treflate

Gulset Ungdomsskole profilering

Etter mange år med kun en trollmaskot på veggen som ingen lenger kjente til opprinnelsen av, så var det på tide med litt oppgradering til skolen.

Jeg var i kontakt med rektor ved Gulset Ungdomsskole i Skien vedrørende å lage en ny profil til skolen. Vi la opp løpet sammen til at vi i samarbeid med elevrådet og elevene lot de velge endelig design.

Jeg presenterte tre ulike grunnskisser og retninger som igjen ble lagt frem for skolens elever via elevrådet. Etter noen uker falt de på dette designet. Jeg startet da arbeidet med å utvikle profilen til skolen.

Skolen fikk etter designarbeidet tilsendt en profilmanual og tilhørende elementer til bruk både internt og for videre bestillinger i fremtiden eksternt.

Logoen pryder pr.i dag administrasjonsbygget og er lagt inn i alle offentlige dokumenter skolen benytter daglig.

Utsnitt av gulset ungdomsskole profilmanual

Over vises et lite utsnitt av profilmanualen skolen pr. i dag besitter etter oppdraget var fullført. Profilmanualen og profilen i sin helhet ble utviklet i stor grad basert på retningslinjene underlagt Skien Kommune sin Profilmanual.

Brukte verktøy