Profil, logo & nettside

Flåtten Borettslag er en del av et gående program med å tilby solide profiler med gjenkjennbar logo og en informativ nettside for borettslag i vårt langstrakte land.

Min egen bakgrunn som styreleder i borettslag har gjort at jeg har førstehåndskjennskap til hvilke behov som skal dekkes i profilering og sosiale medier. I etterkant av at en profil ble etabler og godkjent så ble nettsiden bygget for både å tjene borettslagets andelseiere og styre, såvel som potensielle fremtidige kjøpere av leilighet i borettslaget.

Nettsidene vedlikeholdes årlig ved at sittende styre har en gående vedlikeholdsavtale med meg. Vedlikeholdsavtalen inkluderer oppdatering av nettsidens teknologi, praktisk hjelp, evt. opplæring m.m. Styret vedlikeholder selv nettsidene utover dette.

Flåtten Borettsalg - Profil & nettside

Brukte verktøy